Hayatın Anahtarı İletişim!

Sadece kişiler arasındaki değil; kurum içi, kurumlar arası, hatta devletler arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, değişimin kucaklanması ve hep iyiye, güzele doğru gelişimin sürdürülebilir kılınması için bir anahtar: İletişim.

İnsanın kendi içindeki iletişiminden başlayıp uluslar arası düzeye kadar, tarafları çeşitlenerek ve artarak uzanan iletişim, özel hayatımızda da iş hayatımızda da başarı ve mutluluk için elimizdeki en önemli güç.

 • İletişimle ilgili temel kavramlar,
 • İletişim türleri,
 • İletişimi etkileyen faktörler,
 • Kendini ve karşıdakini tanıma,
 • Dinleme ve tepki verme,
 • Olumlu iletişim,
 • Olumsuz iletişim ve iletişim hataları.
 • Yöneticiler,
 • Ekip Liderleri,
 • Proje Liderleri,
 • Değişim Süreçlerini Yönetenler,
 • Kriz İletişim Yönetimi Yapanlar,
 • Saha Çalışanları,
 • Ofis Çalışanları,
 • Eğitmenler,
 • Öğretmenler,
 • Öğrenciler,
 • Konuya ilgi duyanlar,
 • İletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes.
 • Kendimizi en doğru şekilde tanımayı,
 • Karşımızdakini nasıl tanıyabileceğimizi,
 • Çeşitli faktörlerin iletişimi nasıl etkilediğini,
 • İletişimin önündeki engelleri ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi,
 • Beklentilerin iletişimdeki önemini,
 • Etkin dinleme ve yararlı tepki vermeyi
 • Olumlu iletişim için yapılması gerekenleri
 • Olumsuz iletişim ve iletişim hatalarından kaçınmak için yapılabilecekleri öğrenecek, iş ve özel hayatımızda daha iyi ilişkiler kurabilmek için önemli bir adım atacağız.
 • Bu eğitim ikişer saatlik iki oturum olarak gerçekleştirilir. Her oturum ayrı bir gün yapılır.
 • Çevrim İçi Eğitim: 2 Saat x 2 Oturum.
 • Her bir oturum ayrı bir gün yapılır.

EĞİTMEN

Murat Mete

DR. MURAT METE

29 yıldır kamu ve özel sektörde yöneticilik, liderlik ve eğitmenlik yapan Dr. Murat METE, Yönetim dalında lisans ve yüksek lisans,  Halkla İlişkiler dalında doktora derecelerine sahiptir.

Kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu KULELİ AKADEMİ ile bireylerin ve kurumların bütünsel gelişimlerine destek verecek eğitim ve danışmanlık süreçleri ile tatbikatlar (simülasyonlar) ve ciddi oyunlar tasarlamakta, kendi uzmanlık alanlarında Türkçe/İngilizce eğitimler vermektedir.

Lider ve ekip geliştirme, stratejik iletişim, halkla ilişkiler, hikâyeleştirme, sunum ve oyunlaştırma konularında sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra gitar çalmakta, öykü, şiir ve kod yazmakta, doğaçlama tiyatro ile ilgilenmektedir.

Kuleli Akademi’nin etkinliklerinden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Gereksiz e-posta göndermeyiz. Bilgilerinizi üçüncü kişi ve kuruluşlara pazarlamayız.