Yönetici mi, Lider mi?

Bazı insanlar liderlik özellikleriyle doğmuşlardır ve bu özelliklerini geliştirip doğru kullandıkları müddetçe liderlik etmeye devam ederler. Ancak bu özelliklerle doğmamış kişiler de “eğer yeterince isteklilerse” liderlik edebilirler. Liderlik öğrenilebilir, geliştirilebilir; tek şart sizdeki güçlü isteğin varlığıdır.

Lider mi Önemli, Ekip mi?

Etkili bir lidere sahip, bilgili ve yetenekli üyelerden oluşan, yüksek ruhlu bir ekip önemli! Başarı bir ekip işidir ve lider de bu ekibin bir parçasıdır. Birbirini çok iyi tanıyan, güçlü ve zayıf yanlarını bilen, krizlere hazırlıklı ve zor zamanlarda birbirlerine kenetlenerek hedefe yürüyen bireylerden oluşan bir ekip olmak hayal değil.

 • Üst Düzey Yöneticiler,
 • Orta Düzey Yöneticiler,
 • Yönetici Adayları,
 • Ekip Liderleri,
 • Departman Yöneticileri,
 • Direktörler,
 • Müdürler,
 • Proje Yöneticileri,
 • Eğitmenler,
 • Liderlik Becerilerini Geliştirmek İsteyenler.

Katılımcılar şu konuların önemini daha iyi kavrayacaklar:

 • Kendini Tanıma
 • Başkalarını Tanıma
 • Takım Koçluğu
 • Lider Danışmanlığı (Mentorluk)
 • Yönetici Yetiştirme
 • Öğrenen Organizasyon
 • Sürekli Öğrenme
 • Liderlik Vizyonu
 • Duygusal Zeka
 • Sosyal Zeka

Şu konuları geliştirmek için gerekli ipuçlarını öğrenecekler:

 • Kişisel İmaj
 • Tutum ve Davranışlar
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Etkileşim ve İlişkilerin Yönetimi
 • Bu eğitim üçer saatlik üç oturum olarak gerçekleştirilir. Her oturum ayrı bir gün yapılır.
 • Çevrim İçi Eğitim: 3 Saat x 3 Oturum.
 • Her bir oturum ayrı bir gün yapılır.

EĞİTMEN

Murat Mete

DR. MURAT METE

29 yıldır kamu ve özel sektörde yöneticilik, liderlik ve eğitmenlik yapan Dr. Murat METE, Yönetim dalında lisans ve yüksek lisans,  Halkla İlişkiler dalında doktora derecelerine sahiptir.

Kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu KULELİ AKADEMİ ile bireylerin ve kurumların bütünsel gelişimlerine destek verecek eğitim ve danışmanlık süreçleri ile tatbikatlar (simülasyonlar) ve ciddi oyunlar tasarlamakta, kendi uzmanlık alanlarında Türkçe/İngilizce eğitimler vermektedir.

Lider ve ekip geliştirme, stratejik iletişim, halkla ilişkiler, hikâyeleştirme, sunum ve oyunlaştırma konularında sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra gitar çalmakta, öykü, şiir ve kod yazmakta, doğaçlama tiyatro ile ilgilenmektedir.

Kuleli Akademi’nin etkinliklerinden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Gereksiz e-posta göndermeyiz. Bilgilerinizi üçüncü kişi ve kuruluşlara pazarlamayız.