Strateji Moda Bir Kavram mıdır?

Günümüzde birçok olgu ve kavrama sıfat tamlaması olarak strateji kelimesi eklenmektedir. Bu yapılırken amaç söz konusu olgunun ve kavramın ne kadar önemli ve güçlü olduğunu vurgulamaktır. Bu yaklaşım stratejinin sonuçları ve amaçları bakımından doğru olabilir. Ancak strateji kavramı insanlık tarihi kadar eskidir ve çok geniş bir anlam içeriğine sahiptir.

Strateji Kurumsal Yönetimin Bir Parçası mıdır?

Strateji, kurumsal yönetim süreçlerinin en tepesinde bulunan bir yönetsel eylemdir.   Organizasyonun gelecekte var olup olamayacağı gibi hayati sorulara odaklanan ve çözümler üreten yöntem ve uygulamaların tamamı stratejinin alanına girmektedir.

Strateji Sadece Üst Düzey Yöneticilerini İşi midir?

Çağımızın dinamik çevre unsurları düşünüldüğünde strateji sadece üst düzey yöneticilerin sorumluluğunda olan bir eylemdir demek çok zordur. Çünkü günümüzde en üst seviyede oluşturulan bir strateji ve buna bağlı planların hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle strateji en tepeden en uca kadar her çalışanın bilmesi anlaması gereken bir konudur.

 • Üst düzey yöneticiler,
 • Orta düzey yöneticiler,
 • Alt düzey yöneticiler,
 • Yönetici Adayları,
 • Girişimciler,
 • Ekip Liderleri,
 • Departman Yöneticileri,
 • Direktörler,
 • Müdürler,
 • Proje Yöneticileri.
 • Strateji kavramını öğrenme
 • Ünlü stratejistlerin strateji kavramına bakışı
 • Yönetsel strateji kavramını öğrenme
 • Yönetsel strateji ve askeri strateji ilişkisi
 • Liderlik ve Stratejik Liderlik
 • Sistem yaklaşımı
 • Öğrenen organizasyon
 • Stratejik Yönetim Süreci
 • Kurumsal stratejiler
 • Rekabet stratejileri
 • Fonksiyonel stratejiler
 • Strategizing & Mikro strateji
 • Dijital Strateji
 • Bu eğitim üçer saatlik üç oturum olarak gerçekleştirilir. Her oturum ayrı bir gün yapılır.
 • Çevrim İçi Eğitim: 3 Saat x 3 Oturum.
 • Her bir oturum ayrı bir gün yapılır.

EĞİTMEN

Mustafa Sundu

DR. MUSTAFA SUNDU

Dr. Mustafa SUNDU, liderlik, koçluk, eğitim yönetimi, stratejik planlama ve yönetim, proje yönetimi, yeniden yapılanma ve organizasyonel gelişim, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, karar destek ve analiz teknikleri, iş danışmanlığı, bilimsel araştırma, savunma planlaması ve akademisyenlik gibi alanlarda 27 yıllık iş deneyimine sahiptir.

Çok uluslu takımlara liderlik, koordinasyon, planlama, organizasyon geliştirme, proje yöneticiliği ve eğitim planlamacılığı da yapan Dr. Mustafa SUNDU, iş yaşamına akademisyen olarak devam etmektedir. Birçok üniversitede Yönetim, Liderlik, Stratejik Yönetim ve Liderlik Becerileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Girişimcilik ve İnovasyon gibi dersler vermektedir.

“İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslararasılaşma Süreci (Detay Yayıncılık, 2016, Ankara)” isimli kitabın yazarıdır.

Kuleli Akademi’nin etkinliklerinden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Gereksiz e-posta göndermeyiz. Bilgilerinizi üçüncü kişi ve kuruluşlara pazarlamayız.